Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

Deadline approaching faster than expected

chaoswmojejglowie
4699 bb51
Reposted fromfoina foina viaSuccu-n-Panda Succu-n-Panda
chaoswmojejglowie
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej.
— Franz Kafka
Reposted fromxalchemic xalchemic viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie
5939 ad6a
Reposted froma-antimatter a-antimatter viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie

"Nie, wszystko jest ok. Naprawdę. Dzięki. Trzymajcie się. Buziaki. Po prostu wszystko wokół mnie zaczyna się palić, topić jak błona fotograficzna w kontakcie z kwasem, ktoś wziął mój życiorys i zaczął go sobie kruszyć w palcach jak martwy liść. Nic się nie dzieje, po prostu w lesie o zmroku znajduję pod drzewami pochowane w kopertach dowody, że przegapiłam ponad połowę odcinków z ostatnich dwóch lat mojego życia. Że Ostatnie Parę Dni kwalifikuje mnie do recepty na bagażnik luminalu. Na kaftan bezpieczeństwa. Ale wszystko jest ok. Buziaki. Pa."

-Jakub Żulczyk
Reposted frombzdura bzdura
chaoswmojejglowie
Są rzeczy których nie mówi się nikomu 
— może tylko gołym ścianom, w zimnym łóżku, pustym domu. Później nocy. Kiedy oczy na świat otwierają się bardziej. Pryzmat nijakości rozwiewa obawy. Marzenia gniją w obojętności potrzeb. A my przewracając je z boku na bok, istniejemy w słabej iluzji ich znaczeń.
Reposted fromso-so so-so viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie
7155 c659 500
Reposted fromandrewmyles andrewmyles viabzdura bzdura
5556 b013
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie
3520 8bea 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie
#482
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viaintryga intryga
chaoswmojejglowie
chaoswmojejglowie
2130 d231
Reposted fromwhatu whatu viadzieckopiatku dzieckopiatku
chaoswmojejglowie
1249 c9ac
Reposted fromdouble double viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie
3667 f063
Reposted fromsectum-sempra sectum-sempra viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viabzdura bzdura
chaoswmojejglowie
“Największy sukces osiągają ci, którzy nigdy nie pozwolili sobie wmówić, że są przeciętnymi ludźmi.”
— Jason Hunt
Reposted fromaloemind aloemind viakwiatpomaranczy kwiatpomaranczy

June 12 2015

chaoswmojejglowie
3775 ba31
Reposted frompesy pesy viakwiatpomaranczy kwiatpomaranczy
chaoswmojejglowie
chaoswmojejglowie
4330 3ddc
chaoswmojejglowie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl