Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2017

4958 67c8
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho
4615 e759
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaanarea anarea
7211 76e2 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaanarea anarea
chaoswmojejglowie
1197 159a
chaoswmojejglowie
7207 3ec5 500
Reposted fromfunkthis funkthis viacreepydoughnut creepydoughnut
chaoswmojejglowie
5411 7d94
Reposted from777727772 777727772 viabadblood badblood
chaoswmojejglowie
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted frombadblood badblood viamimala mimala
chaoswmojejglowie

Wbrew pozorom to nie zbrodnia
że cię kocham
i namawiam na współudział.

- Piotr Adamczyk

Reposted frommimala mimala vialekkaprzesada lekkaprzesada

December 24 2017

chaoswmojejglowie
8820 bc66
Reposted fromchangecolour changecolour viakaat kaat
4962 2345 500
Reposted fromzprycaz zprycaz
chaoswmojejglowie
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viakaat kaat
chaoswmojejglowie
6779 b455
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialeimakid leimakid
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viazprycaz zprycaz
chaoswmojejglowie
3965 1807
Reposted fromlittlefool littlefool viakaat kaat
chaoswmojejglowie
6889 5d29 500
Up to Date nad ranem. Wrzesień 2017.
Reposted from1923 1923 viakaat kaat
chaoswmojejglowie
7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Reposted fromFlau Flau viakarolka2302 karolka2302
5237 03fb
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viazprycaz zprycaz
1901 88a4 500

dpcphotography:

Summer 🍃 Autumn 🍂 Winter ❄️

Reposted fromsadnessdove sadnessdove viazprycaz zprycaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl