Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 11 2018

chaoswmojejglowie
5805 f4cc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

April 03 2018

chaoswmojejglowie
3675 b73f
Reposted fromtwice twice viakaat kaat
chaoswmojejglowie
9758 c531 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viakaat kaat
chaoswmojejglowie
  I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie.
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— Janusz Leon Wiśniewski - Bikini
Reposted fromIriss Iriss viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Reposted fromabsolem absolem viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Reposted frommicrowalrus microwalrus viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Reposted fromdanio danio viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Zabierz mnie w ciepłe kraje. Mogą być Twoje ramiona. Też są odległe.
— wyszukane nie przeze mnie chyba gdzieś tu
Reposted fromznikajac znikajac viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Dostaniesz to, co Ci się należy. Wszystko w swoim czasie, zobaczysz.
— trochę cierpliwości, mała.
chaoswmojejglowie
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr

March 26 2018

chaoswmojejglowie
6246 522a
Reposted fromcalifornia-love california-love via404found 404found
chaoswmojejglowie
Jak to jest, że ta jedna para ramion potrafi dać tyle szczęścia?
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromSabela Sabela viamrrrrrrrrr mrrrrrrrrr
chaoswmojejglowie
chcę Ciebie 
wziąć 
w każde możliwe miejsce
ale najbardziej 
chcę Cię 
mieć 
na co dzień 
1376 dbc4
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaznikajac znikajac
chaoswmojejglowie
1132 8ad6
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialeimakid leimakid
chaoswmojejglowie
8041 663b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
chaoswmojejglowie

March 05 2018

chaoswmojejglowie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl