Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

chaoswmojejglowie
W każdym razie wiem, że często piszesz do mnie w myślach. To musi wystarczyć.
— takbardzoprawdziwe
Reposted from17november 17november viamiimi miimi
chaoswmojejglowie
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
Reposted fromnatory natory viakonwalia konwalia
chaoswmojejglowie
2214 b0e8 500
chaoswmojejglowie
co druga moja myśl wyrywa się do Ciebie.
— gdyby nie obowiązki poleciałyby wszystkie.
chaoswmojejglowie
I choć nie mam Cię na co dzień,
codziennie mam Cię w głowie.
chaoswmojejglowie
3361 c27b
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viakaat kaat
Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
(via klatwyiurokiodzaraz)
Reposted fromdivi divi viaUnknownMind UnknownMind
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viaUnknownMind UnknownMind
6237 9735
Reposted fromdivi divi viaznikajac znikajac
chaoswmojejglowie
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viastrzepy strzepy
7684 6d85 500
Reposted fromstrzepy strzepy viamr-absentia mr-absentia
chaoswmojejglowie
2840 1987 500
Reposted frompornpictures pornpictures viamr-absentia mr-absentia
chaoswmojejglowie
chaoswmojejglowie
2686 0c6d 500
Reposted fromheartsperm heartsperm viazciach zciach
chaoswmojejglowie
4202 93b1
Reposted fromzciach zciach
chaoswmojejglowie
4211 c9f8
Reposted fromzciach zciach
chaoswmojejglowie

November 18 2017

chaoswmojejglowie
chaoswmojejglowie
4422 7d03
Reposted fromzciach zciach viamr-absentia mr-absentia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl