Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 08 2019

chaoswmojejglowie
Czasem spotykamy kogoś i potem chcemy go spotykać codziennie.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viapraesens praesens
chaoswmojejglowie
3166 e474 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapraesens praesens
chaoswmojejglowie
5051 3e3f
Reposted fromcarameltea carameltea viaiammistake iammistake
8189 2550 500

teenageers:

you are not stuck

Reposted fromSkydelan Skydelan viaiammistake iammistake
chaoswmojejglowie
2233 ecaf
chaoswmojejglowie
Przyjaźń jest niezbędna. To ważne mieć kogoś, kto podnosi Cię z podłogi, włącza muzykę, polewa kolejnego kieliszka, obejmuje Cię i siedzi z Tobą aż do rana po prostu słuchając jak miotasz przekleństwami na wszystko co Cię otacza.
Reposted fromlabellavita labellavita viaZiomeczek Ziomeczek
chaoswmojejglowie
3098 885b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaZiomeczek Ziomeczek
chaoswmojejglowie
0288 0d70 500
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek
chaoswmojejglowie

“ W każdym razie mamy do siebie jakąś słabość, to jest ważne. ”

— A. Osiecka
chaoswmojejglowie
9848 569f

November 10 2018

chaoswmojejglowie
chaoswmojejglowie
8940 6357 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viachangecolour changecolour
chaoswmojejglowie
chaoswmojejglowie
Jedną nogą stoję w dzieciństwie, drugą w dorosłości. Jednej nie mogę zabrać, a drugiej nie chce.
— po co komu dorosłość
Reposted fromchangecolour changecolour

November 09 2018

chaoswmojejglowie
3022 5bd0 500
Reposted fromnezzmusic nezzmusic viamagdenvja magdenvja

October 31 2018

9561 3a46 500
Reposted fromunco unco

October 04 2018

chaoswmojejglowie
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viadontforgot dontforgot
2311 a908 500
Reposted fromunco unco
2305 f61f 500
Reposted fromunco unco
2301 944f
Reposted fromunco unco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl