Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

chaoswmojejglowie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viakaat kaat
chaoswmojejglowie
3143 7e93
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain
chaoswmojejglowie
Brakuje mi szczerych rozmów z osobami którym ufam.
— Chociaż powinienem napisać, że brakuje mi pierwszych rozmów z tobą.
Reposted fromPoranny Poranny viadefinicjamilosci definicjamilosci
chaoswmojejglowie
3121 ef52 500
Reposted fromfakinszit fakinszit
3025 eb7a
Reposted fromfakinszit fakinszit
chaoswmojejglowie
9530 bfea 500
Reposted frompesy pesy viakaat kaat
chaoswmojejglowie
6386 c1d9
Reposted frommyname myname viadefinicjamilosci definicjamilosci
3014 b933
Reposted fromfakinszit fakinszit
2096 3165
Reposted fromfakinszit fakinszit
2084 d3c4
Reposted fromfakinszit fakinszit
chaoswmojejglowie
4566 bed2
Reposted fromspring-flow spring-flow viakaat kaat
chaoswmojejglowie
1383 3cce
Reposted fromoutoflove outoflove viakaat kaat
chaoswmojejglowie
chaoswmojejglowie
0863 2607
Reposted fromscorpix scorpix viadefinicjamilosci definicjamilosci
chaoswmojejglowie
1521 ea94 500
Reposted fromfakinszit fakinszit
chaoswmojejglowie
3760 705c
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viakaat kaat
chaoswmojejglowie
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto
chaoswmojejglowie
Jest taka piękna.
Nie można się na nią napatrzeć.
Nie martwisz się, że jest bystrzejsza od ciebie, bo wiesz, że taka jest.
Jest zabawna, nigdy nie będąc wredną.
Kocham ją.
O Boże, tak ją kocham
Jestem takim szczęściarzem, że ją kocham (...)
I podoba mi się mój wybór.
Mam nadzieję, że ona jest zadowolona ze swojego.
— John Green - Gwiazd naszych wina
Reposted frompieprzycto pieprzycto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl